Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Методика за подготвяне на препарата

За изследването се взема капилярна кръв, получена по обичайния начин от безимения или средния пръст на пациента. Капката кръв се поставя на идеално чисто, обезмаслено стъкло и се покрива с покривно стъкло, също внимателно обработено.

Недопустимо е да се използва стъклото направо от опаковката без обработка и обезмасляване, а също и предварителен визуален контрол под микроскоп при 400-кратно увеличение! Замърсеността великолепно се вижда на стъклото при наблюдение с тъмнополеви микроскоп(ТПМ).

Убождането на пръста се прави с еднократни скарификатори, еднократни спиртни и стерилни кърпички, съобразно правилата на санитарно-епидемиологичния режим при работа с кръв.

Капката кръв се поставя в средата на предметното стъкло. Обръщаме ви внимание, че първите 1-2 капки трябва да се отстранят (можете да ги разположите встрани на стъклото, защото те не се използват за изследване). След това трябва внимателно да покриете основната капка кръв с покривното стъкло така, че кръвтада се разпредели равномерно под стъклотов монослой. Това е много важен момент за качественото подготвяне на препарата и получаване на максимално обективни резултатиот изследването.

Даденият образец се поставя на предметната масичка на микроскопа и се наблюдава отначало при малко (с обективи 4х, 10х), след това при голямо увеличение (с обективи 40х, 60х, 100х).

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час