Цел на метода МНК

Експресна оценка на общото състояниена организма, включваща:

- определяне на неколичествените нива на насищането му с кислород, вода и нутриенти (дали е в норма или е понижено);

- изследване на морфологичните характеристикина еритроцитите (форма, размери, интензивност на оцветяване), по които може да се съди за наличието на анемия и някои соматични заболявания;

- оценка на състоянието на левкоцитите, а по тяхната функционална активност и на цялата имунна система;

- оценка на състоянието на съсирващата система (склонност към тромбообразуване и прогнози за усложненията, свързани с това);

- изследване на чистотата на плазматаза наличие на биологични обекти (бактерии, гъбички, други микроорганизми без тяхното идентифициране);

- определяне на косвените признаци на възпалителни процеси, в т.ч. и скрити.

- определяне на маркери на сърдечно-съдови заболявания;

- признаци за интоксикационенсиндром;

- контрол на динамиката на възстановителните мероприятия;

- оценка на функционалните резерви на организма (адаптационни резерви и възможности за самовъзстановяване);

- мотивиране на пациента за самовъзстановяване и здравословен начин на живот.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час