Какво определя МАК диагностиката?

Стандартното изследване определя съдържанието на 28 елемента.

Необходими минерали (макроимикроелементи):

калций, калий, сяра, цинк, йод, желязо, мед, манган, селен, молибден, хром са основните минерали, жизнено необходими на човека. Техният дефицит води до нарушенияв работата на целия организъм.

Допълнителни елементи:

бром, кобалт, сребро, ванадий, хлор, никел, рубидий, стронций, титан – това са елементи, които се използват от организма в малки количества, но не са установени симптоми на техния дефицит. За всеки минерал е установен “диапазон на норма”.

Токсични елементи:

барий, олово, арсен, живак, кадмий, антимон, цирконий, калай.

Тези елементи оказват вредно въздействие на организма даже в много малки количества. За тях са определени не норми, а допустими нива.

Резултатите от МАК диагностиката представляватотчетнаняколко страници:

1. Таблица. Съдържа данните от вашето изследване – концентрациите на всички изследвани елементи в косата (мкг/г), а също и референтните им стойности;

2. Диаграма. Данните от вашето изследване са представени графично.

3. Отчет. При дефицит/излишък на някои елементисе описват възможните причини и последствия на тези отклонения.

4. Препоръки от лекар за възстановяване на баланса на елементите в организма.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час