Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Принципи на медикаментозно тестване

 

4

Всяко вещество има електромагнитен спектър, който е негова ключова характеристика.

Ако трябва да се определи що за вещество се намира в неизвестен разтвор, химиците и фармацевтите го определят точно по ключовите честоти на електромагнитния му спектър с помощта на специален апарат – спектрофотометър.

Сложните биологични молекули могат да имат различен спектър на излъчване в зависимост от конформацията (функционалното им състояние).

Клетката също идентифицира веществото по неговия електромагнитен спектър. Тя реагира на електромагнитния спектър на веществото също както и на съединението на самото вещество с рецептора. Затова ако вкараме отвън спектър на излъчване на определено вещество, можем да управляваме работата й.

5

Така, ако включим в измервателната верига дадено вещество, можем да прогнозираме как то ще действа при постъпване в клетката.

Така можем да прогнозираме ефективност/ неефективност/ токсичност/ алергичност на различни препарати: фармакологични, фито, хомеопатични, лечебна козметика, хранителни продукти; да подберем оптималното съединение от различни препарати и да избегнем алергично и токсично натоварване.

Въз основа на открития от Р. Фол ефект на изменението на електропроводимостта на кожата са разработени методи за тестване на алопатични и хомеопатични медикаменти, украшения, козметика, дрехи, хранителни продукти и т.н.

Използвайки нозоди, може да се определи не само заболяването, но и вида причинител. Може да се подбира индивидуално не само лекарството, но и неговата концентрация или разреждането за хомеопатичните средства, да се контролира ходът на лечението и при необходимост да се правят съответните корекции.

!!! Трябва да помним, че при тестването на препаратите вие можете да кажете само, че даденият препарат подхожда/не подхожда точно на този пациент в дадения момент от време. Не се препоръчва да правите изводи за качеството на препаратите.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час