Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Какви проблеми решава МАК диагностиката?

1. МАК диагностиката ще определи количеството на всеки минерал в косата и ще открие отклоненията от нормата (дефицит или излишък). Тези данни ще покажат как да се промени храненето, какви биологично активни добавки и препарати трябва да приемате, за да възстановите баланса. Неправилният избор може само да влоши ситуацията.

2. МАК диагностиката ще определи нивото на замърсеност на организма с олово, кадмий, живак и други токсични елементи. Изследването на косата ще помогне да изберете най-ефективните методи и средства за очистване на организма от конкретни замърсители. МАК диагностиката е бърз и надежден метод за контрол на замърсеността на организма при хора, контактуващи в процеса на работа с токсични вещества.

3. Профилактика. Много е важно, че с изследването на косата може да се установят нарушения в работата на организма в много ранен стадий и да се вземат мерки, докато тези нарушения още не са преминали в заболявания.

4. Контрол. МАК диагностиката осигурява обективен контрол на ефективността от приемането на препарати, очистване на организма, нормализиране на храненето.

Изследването на косата открива нови перспективи за решаване на Вашите здравословни проблеми, защото показва Вашата биохимична индивидуалност.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час