Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Какво представлява МАК -диагностиката?

Микроелементният анализ на косата (МАК диагностиката) представлява изследване на съдържанието на «полезни» и «вредни» химични елементи в човешкия организъм в косата.

Полезните минерали (йод, калий, калций, желязо, мед, цинк, хром, селен) осигуряват нормалната жизнена дейност на нашия организъм. И напротив, токсичните елементи с промишленпроизход (живак, кадмий, олово, арсен) отравят нашия организъм.

Елементният състав на косата дава информация за съдържанието на макро-, микроелементи и тежки метали в тъканите на човешкия организъм. Съществуването на дефицит, излишък или дисбаланс на елементите в съставана косата свидетелства за нарушениена тяхното постъпване, усвояване, изхвърляне или разпределение в организма. Един от признаците, че на организмае нужна «минерална» подкрепа е интензивният косопад.

Пример, нагледно отразяващ същността и ефективността на МАК

Нивото на желязо в косата ви е по-ниско от нормата? Съответно неговият запас в организмае недостатъчен и сте по-податливи на чревни инфекции и простудни заболявания. Често имате проблеми с кожата, ноктите, косата ви пада по-интензивно.

Нивото на желязо вкосата ви е над нормата? Това свидетелства за възможно претоварване на организма с желязо, което провокира понижаване на бактерицидната активност на кръвта, развитие на дисбактериоза, нарушение на детоксикационната функцияна черния дроб.

МАК диагностиката за решаване на проблемите с вашето здраве

Определянето на жизненоважните макро- и микроелементи позволява да се прецени дали в организма има достатъчно минерални компоненти, да се формира хранителен порцион, който би попълнил техния дефицит и би спомогнал те да се усвояват. А също и да се определят минералите, които трябва да се набавят с допълнителен прием на препарати.

Определяне нивото на замърсеност с тежки метали. Наличиетона токсични метали в организма е причина за много нарушения в здравословното състояние (умора, косопад; редица сериозни заболявания). Изследването на косата за микроелементи ще помогне да се подберат ефективни методи и средства за очистване на организма. За хора, имащи в работата си постояненконтакт с токсични вещества, МАКе бърз, лесен и надежден метод за контрол на замърсяването на организма.

Профилактика. Важно! Изследването на косата за микроелементи определя нарушения в баланса на елементитеоще в ранен стадий. Получените резултати дават възможност да се проведе необходимият комплекс от мероприятия, насочени към предотвратяване на различните видове заболявания, свързани с дисбалансана минерали.

Контрол. МАК диагностиката може да служи за обективенконтрол на ефективносттаот приемането на препарати, нормализиране на храненето и очистване на организма като цяло.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час