Биорезонансна терапия

 

Биорезонансна терапия

При раждането на всеки човек са му отпуснати енергия и здраве. Те се изразходват и за съжаление са невъзвратими. Настъпва време, когато трябва да се погрижим за тяхното мобилизиране, поддържане, нормализиране. Всеки човек сам трябва да се погрижи за запазване на здравето си. Това не е нужно на никой друг, освен на самия него.

Сега на първо място излизат болестите, предизвикани от неграмотно лечение с медикаментозни и инструментални средства. На второ са болестите, свързани с нарушения в ендокринната, имунната и нервната система под въздействието на неблагоприятната външна среда, създадена от самия човек.

Биорезонансната терапия е съвременен, ефективен и достъпен начин за контролиране на собственото си здраве. За разлика от медикаментозната тя въздейства не на химичните процеси (те са вторични), а на електромагнитните трептения и вибрациите, свойствени на всички органи и системи на човека, и ги нормализира, възстановява тяхната хармония. И по този начин компенсира нарушените функции на организма

Стройната система от знания за биорезонансната терапия, научно обоснованият подход, положителният опит на известни учени и лекари, натрупан през десетилетията, кой знае защо досега остават достъпни и известни само на малка част от хората, най-любознателните, стремящи се към опознаване на себе си и към съвършенство. И затова има причини: биорезонансната терапия разчупва привичните представи за методите на лечение, нарушава традиционните връзки във веригата пациент - лекар – фармацевт – лекар, при това показва по-добри резултати в сравнение с медикаментозните средства за лечение.

Казано с прости думи, биорезонансната терапия убива паразитите, вирусите, бактериите с помощта на ток с определена честота, която не съвпада с честотата на жизнената дейност на човека.

Честота на патогените

chastota ne peresek 1 copy

Вижте как работи уредът за биорезонансна терапия, видеото е записано с помощта на мощен тъмнополеви микроскоп:

 

 

Department Chief

Dr. Sebastien Russell, PhDDr. Russell

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

More about our staff

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час