Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Това безопасно ли е за здравето

 

Уредите за биорезонансна терапия въздействат с определени честоти върху вирусите и гъбичките в човешкия организъм, като с това ги убиват, без да нарушават честотата на жизнената дейност на самия организъм, тъй като честотите на патогените са извън диапазона от честоти на жизнената дейност на човешкия организъм.

Уредите за биорезонансна терапия са абсолютно безопасни, защото излъчват честоти в диапазона 30-900 kHz. В този вълнови коридор се намират честотите на патогените (плесени, гъбички, вируси, бактерии, червеи, кърлежи). А диапазонът от честоти, излъчвани от човека, е 1520-9460 kHz, поради това въздействието на уредите е абсолютно безвредно.

Вредните за организма честоти са в границите над 1 MHz.

Честота на патогените:

chastota ne peresek 1 copy

Противопоказания:

Абсолютни:

Наличието на електрокардиостимулатор у пациента.

Относителни:

Доброкачествени и злокачествени новообразувания.

Нарушение на съсирваемостта на кръвта.

Остри нарушения на мозъчното и коронарното кръвообращение.

Бременност.

Епилепсия.

Индивидуална непоносимост към електромагнитно влияние.

Психични заболявания.

Състояние на остро алкохолно опиянение.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час