Апарат за комплексна диагностика и терапия

 

Апаратът за комплексна диагностика и терапия е предназначен за оценка на функционалното състояние на органите и физиологичните системи на човека с помощта на пет метода. Базата данни наброява повече от 35 000 нозода. Уредът е предназначен също така и за провеждане на сеанси на Пасивна Биорезонансна Терапия.

Петте метода за диагностика, които включва в себе си апаратът АКДТ:

Определяне на функционалното състояние на органите и системите, свързани с биологично активните точки

Метод на Р. Фол

Експрес метод

Vega тест

Селектор

Базата данни наброява повече от 35 000 нозода. Уредът е предназначен също така и за провеждане на сеанси на Пасивна Биорезонансна Терапия.

Апарата за биорезонансна диагностика е съвременна научно-медицинска технология, реализирана в оборудване, което позволява ефективно и безболезнено да се решават клинични задачи с най-голяма сложност в различните отрасли на медицината, като се взема предвид задълбоченият клиничен анализ на причините за патологичните изменения на всички етапи от развитието на заболяването.

Неинвазивното изследване на уникалния по своите възможности апаратно-програмен комплекс позволява да се определи функционалната активност на всички органи и системи в организма, което е особено важно за своевременната и комплексна оценка на причините за патологичните изменения на всички етапи на развитие на заболяването.

Методът позволява да се постигне разбиране на първопричините и механизмите на болестта, да се подбере оптималната и най-ефективната схема за терапия и да се сведе до минимум възможността за лекарска грешка.

Устройството позволява да се даде оценка на общото състояние на организма, да се определят реактивността и адаптивните му възможности, типът вегетативна нервна система, екзогенното, ендогенното и радиационното натоварване, наличието или липсата на глистна инваззия, гъбична, бактериална, вирусна обремененост, увреждане на микробиологичния цикъл в червата, кръвта, лимфата.

Състоянието на централната нервна система, имунната, лимфната, ендокринната системи. Състоянието на гръбначния стълб. Определя автоматично органите-мишени, на които е необходимо да се обърне внимание. Въз основа на интегрален анализ на тридесет показателя методът дава възможност за прогнозиране на риска от възникване на заболявания, като им прави ранна диагностика, за оценяване прогресирането на патологията.

Комплексното изследване е удобно за пациента, защото му спестява време и средства, и е безценно за лекаря, който получава цялата необходима клинична информация още в деня, когато болният се обърне към него за медицинска помощ.

Методиката не само фиксира наличието на заболявания, а позволява да се определят причините и механизмите на болестта на всички етапи от развитието на заболяването, за да бъде оказана максимално ефективна медицинска помощ.

Биорезонансната методика е ефективна и при търсене на причините за възникването на едно или друго нарушение, в частност тя може да установява най-различни видове причинители на инфекциозни и паразитни заболявания с точност до 97%.

Уредът просто няма алтернатива, когато е необходима експресна диагностика и оказване на първа медицинска помощ, например, ако се изисква спешна лекарска намеса, а медицинските услуги са недостъпни по силата на различни причини.

Това е особено актуално за фелдшерско-акушерските пунктове в селищата от селски тип, отдалечени от поликлиниките и болниците, в селищата за временно пребиваване на работници и т.н.

Всъщност това е мобилна поликлиника, която бързо „се премества” там, където възникне проблем, и оказва медицинска помощ.

Възможностите на диагностичното оборудване позволяват да се определи:

 • склонността към възникване на заболявания
 • скритите психични причини за заболяванията
 • началният стадий на всеки патологичен процес
 • заболявания в предклиничен стадий на проявяване, когато симптомите им не са изразени или въобще липсват
 • състоянието на отделните тъкани, органи и системи в организма (ендокринна, имунна, нервна, кръвоносна, пикочно-полова, храносмилателна, дихателни органи, зрение, слух и пр.)
 • наличието в организма на всякакви видове вируси, бактерии, гъбички, паразити, тяхната локализация и степен на активност
 • дисбаланс в организма на витамини, микроелементи, ферменти, хормони и причините за тяхното възникване
 • склонност или наличие в организма на доброкачествени или злокачествени процеси, техните причини и локализация
 • патология на гръбначния стълб и свързаните с него заболявания на вътрешните органи
 • органът, източник на оплаквания, най-поразеният орган, механизмите за формиране на болестта
 • поносимост на хранителни продукти, зъбнопротезни и ортопедични материали, козметични средства и т.н.
 • наличие на вродена или придобита интоксикация
 • наличие и степен на негативно въздействие върху организма на токсини и отрови: тежки метали, пестициди, хербициди, нитрати, битова химия и т.н.
 • да се определи вида на алергията, да се установи нейната причина, а също и да се тестват всякакъв вид алергени
 • степента на ефективност и съвместимост на всички приемани лекарствени препарати, хранителни добавки, витамини
 • ефективност и странични ефекти на препарати, без да бъдат въведени в организма.
 • подбор на ефективен и добре поносим лекарствен препарат;
 • определяне и създаване на комплексен индивидуален препарат въз основа на диагностичните данни.

След диагностичния сеанс всеки пациент получава подробна информация за здравословното си състояние, схема за терапия и препоръки за лечение.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час