- заболяване при човека и животните, предизвикано от паразитиращи в червата лентовидни глисти от семейство тенииди. Патоген( причинител) на тази хелминтоза е свинската тения(Teaniasoliurn), която се намира в мускулите и други тъкани на свинята.

Човек се заразява от тениидоза при употреба на заразено сготвено свинско месо. При попадане на свинската тения в стомашно- чревния тракт на човека, нейните яйца, личинките на паразита, прониквайки през стените на капилярите се разнасят с потока на кръвта до различни органи и тъкани, развивайки се като цистицерки и предизвиквайки цистицеркоза. Симптомите на тении(о)дозата  са : стомашно- чревни разстройства, гадене, болки в стомаха, а също и раздразнителност, бърза уморяемост, понякога- умерено малокръвие.

Диагностицирането на заболяването в лабораторни условия е проблемно, защото клиническите реакции на този микроб нямат характерни особености. Алтернативен метод за диагностициране е изследването на хелминтозата чрез комплекта ‘’Интелмед – Диагностик’’, в основата на който лежи резонансния метод.

Най- ефективен метод за лечение на тении(о)дозата е биорезонансната терапия, която оказва гибелно въздействие на хелмитите, като въздейства на човешкия организъм  чрез колебания, резонансни на колебанията на паразита.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час