Цироза - това е хронично заболяване, което е последен стадий на множество болести на черния дроб. Характеризира се с прогресивно разрушаване и промяна на структурата на черния дроб, с нарушение на синтетичната и обезвреждаща функция на черния дроб, а загиването на активните му клетки се извършва скокообразно.

Симптоми на цирозата може да са: ниско самочувствие, загуба на тегло, оригване, горчив привкус в устата, гадене и позиви за повръщане.

Основни причини за развитието на цирозата са: постоянната злоупотреба с алкохол, вирусните хепатити B,C и D, по-рядко заболявания на жлъчните пътища, сърдечна недостатъчност, химически и лекарствени интоксикации, а понякога и наследствена предразположеност.


Цирозата се диагностицира с биопсия на черния дроб, с томография, с изследвания на кръвта и методът на биорезонанса, заложен в основата на работата на комплекса ‘’Интелмед- Диагностик’’.

Терапията на цирозата е насочена към предотвратяване на по- нататъшното  увреждане на тъканите на черния дроб, лечение на усложненията, профилактика на рака на черния дроб, а и при решение на лекуващите медици- присаждане на черен дроб.

Препоръчва се да се спре употребата на алкохол, наркотични вещества, нестероидни противовъзпалителни препарати, да се назначи балансираща диета, прием на поливитаминни комплекси, биорезонансна терапия. С помощта на прибора ‘’Интелмед –Терапи’’, чрез метода на биорезонанса можете да спрете развитието на болестта и ефикасно да се борите с усложненията.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час