Трипаносомоза- заболяване при човека и животните, породено от елементарни( най- прости, обикновени) камшичета от рода Trypanosoma.

Протича във формата на африканска (гамбийска и родезийска) трипаносомоза или сънна болест или  американска трипаносомоза(Болест на Чагас). Източник на заразата може да бъде заразен човек или животно.  Преносители на болестта  са мухата цеце (Glossinapalpalisи Glosinamorsitans), aсъщо и буболечки от рода Triatomaи близките им форми на семейство Reduviidae. Заболяванията са регистрирани в Южна Америка, особено в Аржентина, Бразилия, Чили, в Централна и Източна Африка.

Симптоми на Африканската трипаносомоза  са : еритематозни петна и локални отоци, болки с различна локализация, гърчове,тремор и перистазия, увеличаване на лимфните възли, далака и черния дроб, силно изтощение и покачване на температурата вечер; на по- късни стадии възниква нарушение на съзнанието.  Възможни са психически разстройства.

Родезийската трипаносомоза протича по- тежко, с поражения в главния мозък и миокарда, развиващи се от 3 до 6 седмици след началото на заболяването. Характерни са: кома, гърчове, остра сърдечна недостатъчност, силно изтощение на организма, водещо до смърт на болния в течение на 6-9 месеца.

За болестта на Чагас са характерни : треска, лимфаденопатия, увеличение на черния дроб, отоци. Понякога се отчитат менингоенцефалити с гърчов синдром, водещи до умствени и физически дефекти или смърт.

За бързо откриване на патогена на трипаносомозата се използват различни лабораторни изследвания или диагностичният комплекс ‘’Интелмед- Диагностик’’, който с помощта на биорезонанса  точно определя вида инфекция.

Биорезонансната терапия, която е положена в основата на дейността на апаратурата ‘’Интелмед- Терапи’’, въздействайки чрез определени колебания на трипаносомите, позволява  да оздравеете в  срок от 2-14 дни.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час