Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Рак- вид злокачествен тумор(карцином), поразяващ епителиалните клетки на кожата или вътрешните органи на човека. Ракът може да се развива във всяка тъканна структура, съдържаща епителиални клетки- в клетките на кожата, вътрешните органи, ( бели дробове,  черва, коремни органи, матка, млечни жлези, лимфни жлези и други).

Всички злокачествени тумори са обединени от това, че клетките, от които те се състоят, губят всички ‘’навици’’ на тези клетки, от които те са произлезли( в този случай клетките на епитела) и придобиват способност много бързо да се размножават.

В резултат на това туморът расте много бързо и поразява както самия орган, така и други близколежащи органи, а също и по- отдалечените( в тях раковите клетки се нанасят чрез потока на кръвта и лимфните пътища) органи. Засега причините, предизвикващи появата на злокачествените тумори са неизвестни, но са добре познати веществата и факторите от околната среда, които могат да ‘’отключат’’ процеса на образуване на злокачествените тумори (канцерогени).

Това са различни химични вещества , в това число и някои лекарствени препарати. Йонизиращи излъчвания, вируси, хормони. Не на последно място е наследствената обремененост. Въздействайки на клетките, тези фактори предизвикват нарушения на структурата на ДНК, в резултат на което клетката се изражда и придобива нови свойства.

Проявлението на карцинома зависи от това къде е разположен, бързината на неговия растеж и образуването на метастази. Общи  симптоми за тези процеси са: намаляване на теглото, загуба на апетит, слабост, продължително повишаване на телесната температура, недостиг на хемоглобин и еритроцити( малокръвие или анемия).


Откриването на заболяването зависи от местоположението на тумора, Но от всяко място може да се вземе парченце тъкан от тумора за изследване и диагностика за атипични клетки. За уточняване на характера и разпространението на процеса се използват рентгенологични, ултразвукови и ендоскопични методи за изследвания, а също така и методът на биорезонанса, който е в основата на работата на апаратурата ‘’Интелмед- Диагностик’’.

Лечението на карциномите трябва да се провежда комплексно, с използване на хирургически, лъчеви методи за лечение, химиотерапия и биорезонансна терапия.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час