Call Center: 087712569 | Emergency: 112

СПИН - това е синдром на придобитата имунна недостатъчност, състояние, което се развива на фона на HIV- инфекцията, един от нейните стадии, при които се развиват бактериални, вирусни, гъбични, протозойни инфекции и неинфекциозни заболявания.


Източник на HIV- инфекцията е човекът. Този вид инфекция може да се отдели от човека чрез семенната течност, от секрет от шийката на матката, от лимфоцитите, от плазмата на кръвта, от гръбначно- мозъчна течност, сълзи, слчнка, урина, кърма, но концентрацията на вируса в тях е различна. Най- често заразата се предава чрез сперма, кръв, течност от шийката на матката. По три основни начина може да се предаде HIV- инфекцията от един човек на друг.

Първият начин е по полов път. Половите контакти могат да се осъществяват в най- различни варианти, като някои видове полово общуване водят много често до заразяване, а други- много рядко.

Вторият начин се осъществява  при инжектиране или преливане на заразена със СПИН кръв и нейни продукти; при контакт със заразени със спин тъкани или органи; при нееднократно използване на инструменти, предназначени за инжектиране на лекарствени средства, в това число и венозно вкарване на наркотици.

Третият начин е предаване на СПИН от заразена майка на детето при бременност, раждане или кърмене.

В съвремието целият комплекс от лечебни мероприятия е насочен към удължаване живота на болния и подобряване на състоянието му. Биорезонансната терапия, чрез която въздейства апаратурата ‘’Интелмед – Терапи’’ помага не само да се поддържа организма в състояние на противопоставяне на инфекцията и на други заболявания, но и оказва пагубно въздействие непосредствено върху HIV- инфекцията.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час