Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Терминология

 

Анизоцитоза — състояние, при което има явно изразено вариране на размерите на еритроцитите.

Анизоцити — еритроцити с различни размери.

Анизохромия — различно оцветяване на еритроцитите.

Хиперхромия — интензивно оцветяване на еритроцитите, свързано с повишено насищане с хемоглобин.

Хипохромия — намаляване на плътността на оцветяване на еритроцитите (увеличаване на размера на централното просветление и намаляване на интензивността на оцветяване).

Пойкилоцитоза — състояние, при което преобладават еритроцити с различна форма.

Пойкилоцити — еритроцити с различна форма (акантоцити, дрепаноцити, стоматоцити, ехиноцити, шизоцити и др.).

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час