Микроскопски анализ по капка кръв

Скъпи приятели и многоуважаеми колеги!

Радостни сме да ви приветстваме на нашия сайт, посветен на професионалния подход към метода микроскопия на нативна кръв!

Това е ново, особено интересно изследване на вътрешната среда на човека, уникално по своята достъпност, простота на провеждане, информативност и важност за пациента. Затова сме убедени, че всеки специалист с частна практика днес трябва да владее този метод.

В днешно време методът е доста широко разпространен, но се провежда с огромно количество грешки, без всякакво отчитане на научната база, което безусловно пречи на широкото му официализиране.

От друга страна, грешките в интерпретацията на резултатите от микроскопията са неизбежни, не са учудващи и дори са закономерни (главното е да не се опитваме да ги представяме като "открития"), защото нативната, т.е. "живата" кръв за последен път е била изследвана нашите колеги учени преди 100 години. Когато се появиха методите за оцветяване на препаратите, биохимичните и другите изследвания на практика престанаха да наблюдават нативна кръв.

Днес в светлината на съвременните условия нашата задача е да вдигнем отново тази щафета и въоръжени с новите технически възможности и основавайки се на фундаменталните научни знания, да поставим метода микроскопия на нативна кръв в служба на хората. Но за това е необходим строго научен подход, добро познаване не само на кръвта, но и на науки като физиологията, патофизиологията, биохимията и патохимията, микробиологията и лабораторната диагностика и др. За да улеснят дадената задачаза практикуващите медици, специалистите-професионалисти на тази огромна научна база вече са създали много интересен научен синтез, който предлагаме на вниманието Ви в нашата професионална литература. За тези цели също са организирани и работят успешно курсове за повишаване на квалификацията, на които вече преминаха своята подготовка и преподготовка десетки специалисти.

За съжаление днес на пазара на частните изследвания преобладава ненаучната трактовка на метода, която се основава на лъженаучни фантазии и псевдомедицински знания, просто обединяващи и тиражиращи съществуващите грешки, което крие в себе си както опасност от дискредитиране на метода, така и от съдебни инциденти. По-подробна информация за грешките в интерпретацията на резултатите можете да намерите в раздела "Информационно писмо". Но, уважаеми колеги, когато провеждате своите изследванияи издавате заключения, задължително помнете, че всяко ново твърдение трябва да се крепи на общоприета в науката доказателствена база. В противен случайе лесно да попаднете в рейтингана лъженауката, което и става днес в повечето случаи.

Пишете ни и изпращайте материалите си за обсъждане! Хайде да организираме професионални конференции! Ако се обединим, нашият метод непременно ще бъде официализиран и ще заеме едно от водещите места сред съществуващите днес най-"съвременни" изследвания. А лептата ни на "пионери" ще стане много важен практически принос в новата научна база.

Присъединете се към професионалистите!!!

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час