Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Микроскопски анализ по капка кръв

Скъпи приятели и многоуважаеми колеги!

Радостни сме да ви приветстваме на нашия сайт, посветен на професионалния подход към метода микроскопия на нативна кръв!

Това е ново, особено интересно изследване на вътрешната среда на човека, уникално по своята достъпност, простота на провеждане, информативност и важност за пациента. Затова сме убедени, че всеки специалист с частна практика днес трябва да владее този метод.

В днешно време методът е доста широко разпространен, но се провежда с огромно количество грешки, без всякакво отчитане на научната база, което безусловно пречи на широкото му официализиране.

От друга страна, грешките в интерпретацията на резултатите от микроскопията са неизбежни, не са учудващи и дори са закономерни (главното е да не се опитваме да ги представяме като "открития"), защото нативната, т.е. "живата" кръв за последен път е била изследвана нашите колеги учени преди 100 години. Когато се появиха методите за оцветяване на препаратите, биохимичните и другите изследвания на практика престанаха да наблюдават нативна кръв.

Днес в светлината на съвременните условия нашата задача е да вдигнем отново тази щафета и въоръжени с новите технически възможности и основавайки се на фундаменталните научни знания, да поставим метода микроскопия на нативна кръв в служба на хората. Но за това е необходим строго научен подход, добро познаване не само на кръвта, но и на науки като физиологията, патофизиологията, биохимията и патохимията, микробиологията и лабораторната диагностика и др. За да улеснят дадената задачаза практикуващите медици, специалистите-професионалисти на тази огромна научна база вече са създали много интересен научен синтез, който предлагаме на вниманието Ви в нашата професионална литература. За тези цели също са организирани и работят успешно курсове за повишаване на квалификацията, на които вече преминаха своята подготовка и преподготовка десетки специалисти.

За съжаление днес на пазара на частните изследвания преобладава ненаучната трактовка на метода, която се основава на лъженаучни фантазии и псевдомедицински знания, просто обединяващи и тиражиращи съществуващите грешки, което крие в себе си както опасност от дискредитиране на метода, така и от съдебни инциденти. По-подробна информация за грешките в интерпретацията на резултатите можете да намерите в раздела "Информационно писмо". Но, уважаеми колеги, когато провеждате своите изследванияи издавате заключения, задължително помнете, че всяко ново твърдение трябва да се крепи на общоприета в науката доказателствена база. В противен случайе лесно да попаднете в рейтингана лъженауката, което и става днес в повечето случаи.

Пишете ни и изпращайте материалите си за обсъждане! Хайде да организираме професионални конференции! Ако се обединим, нашият метод непременно ще бъде официализиран и ще заеме едно от водещите места сред съществуващите днес най-"съвременни" изследвания. А лептата ни на "пионери" ще стане много важен практически принос в новата научна база.

Присъединете се към професионалистите!!!

Department Chief

Dr. Sebastien Russell, PhDDr. Russell

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

More about our staff

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час