Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Анализ на микро и макро елементи по коса

 

 

Микроелементният анализ на косата (МАК диагностиката) представлява изследване на съдържанието на «полезни» и «вредни» химични елементи в човешкия организъм в косата.

 

Полезните минерали (йод, калий, калций, желязо, мед, цинк, хром, селен) осигуряват нормалната жизнена дейност на нашия организъм. И напротив, токсичните елементи с промишлен произход (живак, кадмий, олово, арсен) отравят нашия организъм.

 

Елементният състав на косата дава информация за съдържанието на макро-микроелементи и тежки метали в тъканите на човешкия организъм. Съществуването на дефицит, излишък или дисбаланс на елементите в съставана косата свидетелства за нарушениена тяхното постъпване, усвояване, изхвърляне или разпределение в организма. Един от признаците, че на организма е нужна «минерална» подкрепа е интензивният косопад.

 

Пример, нагледно отразяващ същността и ефективността на МАК

 

Нивото на желязо в косата Ви е по-ниско от нормата? Съответно неговият запас в организма е недостатъчен и сте по-податливи на чревни инфекции и простудни заболявания. Често имате проблеми с кожата, ноктите, косата Ви пада по-интензивно.

 

Нивото на желязо в косата Ви е над нормата? Това свидетелства за възможно претоварване на организма с желязо, което провокира понижаване на бактерицидната активност на кръвта, развитие на дисбактериоза, нарушение на детоксикационната функцияна черния дроб.

 

МАК диагностиката за решаване на проблемите с Вашето здраве

 

Определянето на жизненоважните макро и микроелементи позволява да се прецени дали в организма има достатъчно минерални компоненти, да се формира хранителен порцион, който би попълнил техния дефицит и би спомогнал те да се усвояват. А също и да се определят минералите, които трябва да се набавят с допълнителен прием на препарати.

 

Определяне нивото на замърсеност с тежки метали. Наличието на токсични метали в организма е причина за много нарушения в здравословното състояние (умора, косопад, редица сериозни заболявания). Изследването на косата за микроелементи ще помогне да се подберат ефективни методи и средства за очистване на организма. За хора, имащи в работата си постоянен контакт с токсични вещества, МАК е бърз, лесен и надежден метод за контрол на замърсяването на организма.

 

Профилактика. Важно! Изследването на косата за микроелементи определя нарушения в баланса на елементите още в ранен стадий. Получените резултати дават възможност да се проведе необходимият комплекс от мероприятия, насочени към предотвратяване на различните видове заболявания, свързани с дисбаланса на минерали.

 

Контрол. МАК диагностиката може да служи за обективен контрол на ефективността от приемането на препарати, нормализиране на храненето и очистване на организма като цяло.

 

Department Chief

Dr. Sebastien Russell, PhDDr. Russell

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

More about our staff

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час