Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Метода на Рейнхолд Фол

Eлектроакупунктурна диагностика по метода на Рейнхолд Фол.

Eлектропунктурната диагностика по метода на Фол е един от най-разпространените  методи на електропунктурната  диагностика.

Метода на Р. Фол - това е диагностичен метод, основан на съотношението между промените  в проводимите свойства на измервателните точки по Фол и функционалното  състояние на съответните органи и системи отговарящи на тези точки.

Просто казано има конкретни точки  по пръстите и краката, които отговарят  за конкретен орган и система в организма ни. Всеки орган в нашият организъм трепти с определена честота, знаейки правилната честота на здрав оран, разработчиците са  заложили в апарата правилната честота на здравия орган и систеима. При вземане на информация от дадена точка, отговаряща за конкретния орган в нашият организъм, апарата сравнява зададената честота на здравия оран с тази на нашия орган, ако има отклонение, то веднага се идентифицира. 

Така се виждат отклонение на клетъчно ниво, начални отклонения в конкретния орган.

Така може да се открият много заболявания и отклонения още преди да е настъпила болестта.

Методът  датира още от 1953 г.,когато Р. Фол  съвместно с инжинера  F.Verner, започват разработването на нови методи за електроакупунктурна диагностика и терапия .

За повече от 40 години опит в областта на клиничното използване на метода  R.Voll и неговите последователи  са били сформулирани следните способности на тези методи.

Метода  позволява, благодарение на откриването на информационно - функционалналните взаимодействия на биологично активните точки (БАТ) и биологично активните зони (БАЗ) отговарящи на вътрешите органи, системи  и тъкани, дава възможност да се определи функционалното  им състояние, и да се прави функционална и достъпна диагностика на организма;

Метода Фол  позволява да се направи ранна диагностика на различни неясни клинично трудни случаи, да извърши диференциални и синтетични диагностики;

Методът позволява ранна диагностика на различни предпаталогични нарушения  на органи, тъкани и  системи в доклиничен етап на заболяването, когато симптомите  на заболяването не са изразени все още или отсъстват;

Методът  може да се открият скрити или латентни огнища на инфекция и определяне на тяхното действие върху имунната реактивност на човешкия организъм;

Благодарение на откритето на Р.Фол  през 1954 г. феномена на "тестване на медикаменти"  с помоща на тестване на различни бактериални, вирусни и други инфекциозни антигени, се появява възможност да се определят етиологичните фактори на дадената болест ;

Методът позволява да се прави индивидуален подбор  на хомеопатични, алопатични, и изопатични  лекарства без въвеждането им в човешкия организъм, т.е. преди да сме започнали приема на даденото лекарство, ще се види ефекта на това лекарство, как то ще подейства на организма ни именно в този момент на болестта, и до каква степен ще ни помогне.

Метода дава възможност за тест за храна, козметика , зъболекарски и медицински материали, и т.н., как нашият организъм ще ги възприеме ;

Методът  може да открие неблагоприятни ефекти върху различните патогенни агенти, пестициди, хербициди, нитрати, радионуклиди и други подобни, дали ще имат неблагоприятен ефект върху нашият организъм.

Методът позволява да се следи за ефективността на всяко лечение, за да се оцени адекватността на метода на лечение;

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час