Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Статия: "Науката за биорезонансните взаимоотношения"

bioresonance-225x300

В последните години най-голямата човешка ценност - здравето, е все по-трудно достижима. И не защото стремежът на човек да живее един по-щастлив и здравословен живот е по-малък, а защото става все по-трудно да се поддържат в хармоничен баланс онези фундаменти, от които здравето преимуществено зависи. Това се водата, въздухът, храната и енергията. Трудно е да се каже кой от тях е най-значим и най- важен, просто защото липсата на хармония в който и да е може да се отрази на останалите, а в същото време да стане причина за възникване или развитие на определени заболявания. И въпреки това един от тези фундаменти е сякаш по-различен, защото самият той е сам по себе си основа и на останалите. Той дава връзката между всички тях и оформя стабилността на общата хармония в здравето. Това е енергията.

Всичко в нашия свят е енергия, всичко в нашия организъм има енергийна основа. Затова за стабилното ни и хармонично здраве са важни както вътрешните за организма енергийни процеси, така и резонансните взаимодействия на организма с околния свят. Не случайно е изказано мнението, че всяка болест представлява енергия с нетипична честота, която е попаднала на погрешно място в организма. Защото дори и биологична по своя характер, храната също носи свои енергийни вибрации. Водата имаща своята физико-химична същност, носи специфични енергийни вибрации. Въздухът, макар всеки от нас да го приема преди всичко като газова смес, има своите както електрически компоненти, така и енергийно излъчване. 

Всяка човешка клетка има своя специфична енергийна честота (вибрация) и като такава отдава различна енергийна информация, която може да бъде сканирана (установена). Наред с това всеки орган, всяко чувство, всяка мисъл имат специфични, идентифициращи ги енергийни излъчвания. Когато са здрави, клетките (органите, системите) излъчват един вид енергийна информация, а когато са в предболестно, болестно или хронично състояние, излъчват друг вид енергийна информация.

Използвайки универсалността на този принцип, в света са създадени редица системи за т.нар. био-резонансна диагностика, с помощта на която може да се направи реална оценка на енергийното, а от там и на здравословното състояние на всеки организъм по отделни органи и системи

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час