Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Принципи на електропунктурната диагностика

 

3

В мембраната на всяка клетка има йонни канали, които избирателно пропускат заредените йони (калциеви, калиеви, натриеви, хлорни и др.). Например, при влизане на калция в клетката на гладката мускулатура се задейства механизмът за нейното съкращаване, а при изхвърлянето на калция, наличието на магнезий и АТФ – механизмът за отпускане.

От съотношението на отворените и затворените йонни канали зависи съпротивлениетона плазмената мембрана на електрическия ток.

В нормално (състояние на покой) мембраната е пропусклива основно за калиевите йони; проводимостта се намира в коридора на нормата (идеалната норма).

При активна работа (функционално натоварване) мембраната става пропусклива още и за йоните на натрия и калция. Проводимостта се намира в коридора на нормата.

При продължителна активна работа клетката се превъзбужда, нарушава се регулацията на отварянето и затварянето на йонните канали в полза на увеличаването на количеството отворени натриеви и калциеви канали, което характеризира хиперфункция на органа; проводимостта при това е повишена.

Ако в мембраната има повреда (възпаление на органа), в клетката масивно се движат натриеви и калциеви йони, проводимостта е много висока.

При преобладаване на задържането над възбуждането, повечето натриеви и калциеви канали са затворени, повечето функции са намалени и проводимостта също е намалена.

При намаляване на биосинтетичните процеси намалява синтезът на всички белтъци, намалява абсолютното количество йонни канали в мембраната, проводимостта на плазмената мембрана е силно намалена. Това характеризира дегенерация и атрофия на клетките.

Затова като изясним каква е проводимостта на клетката, изясняваме пропускливостта на мембраната към различните йони, а значи – активността на работата на клетката, следователно функцията и наличието на повреда в съответстващия орган. Ние определяме проводимостта на определени групи клетки с помощта на уреда на Фол.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час