Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Описание на методите за информотерапия

 

Интегративната медицина е основана на обединяването на източния подход, който разглежда човека като единно цяло (и в диагностиката, и в лечението) и западния, който акцентира вниманието върху синдромите и конкретните заболявания.

Специалистите от Научно-изследователския институт (НИИ) използват в ежедневната си практика и преподават комплексно индивидуално лечение.

Интегративната медицина е основана на обединяването на източния подход, който разглежда човека като единно цяло (и в диагностиката, и в лечението) и западния, който акцентира вниманието върху синдромите и конкретните заболявания.

КРИТЕРИЙ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

- хармония (тоест негентропия) и способност на организма самостоятелно да я поддържа (без употреба на лекарства). Т.е. по-просто казано, когато организмът в резултат на лечение се отдалечава от състоянието на хаос и се стреми към организиране и структуриране на процесите. Хапчето, спасяващо живота в условия на остро състояние, ни отвежда далече от хаоса (както и да го погледнеш, живият пациент е по-структуриран, отколкото мъртвият), но същото това хапче, приемано ежедневно, често има повече странични ефекти, отколкото позитивно действие, с което силно разбалансира системата. Ние прилагаме само онези препарати, които съответстват на изискванията за хармонизиране.

КАКВО ВЛИЗА В СХЕМАТА:

- електропунктурна диагностика по метода на Рейнхард Фолл – измервания на електрокожното съпротивление на точките, съответстващи на определени органи. Методиката е проверена от опита и времето – съществува повече от 60 години, разпространена е в много страни по света, обоснована е научно с хистологични потвърждения на всички установени изменения в тъканите (и днес хистологичният метод е най-точният метод за диагностика).

- информодиагностика – установяване на причините за откритите нарушения с помощта на диференциална диагностика по микрогенераторните касети на З. Скрипнюк – позволява цялото многообразие от диагнози (до 20-30 при хроничния пациент) да се сведе до 2-3 основни “причини”, като се насочат към тях основните терапевтични усилия, се получава 70-80% от резултата за излекуването на целия организъм, включително и “вторичните” нарушения.

- установяване на нивото и причините за интоксикация. Често именно нивото на интоксикация (натрупването на шлака) определя неприятни симптоми като вялост, слабост, загуба на работоспособността, раздразнителност, съответно потиснат външен вид, пречи на работата на абсолютно всяка клетка в организма “отравяйки” я и превръщайки се в шум, пречещ на предаването на информация (включително и позитивна лечебна информация) между клетките. Подбор на индивидуална детоксикационна терапия (на определени токсини съответстват определени сорбенти и други методи за очистване), всеки сорбент се проверява за предмета на неговия резонанс с организма на пациента чрез медикаментозно тестване по Глазер-Тюрк.

- установяване на причинителите на заболяванията (вируси, бактерии, едноклетъчни, хелминти, гъбички) и подбор на индивидуална по възможност естествена терапия (фитопрепарати).

- информационен препарат (въз основа на методиката информотерапия по З. Скрипнюк), нормализиращ функцията на нарушените органи и системи при конкретния пациент по изключително индивидуална рецепта, хармонизираща взаимодействието между органите, възстановяваща информационните процеси в клетките. Или се прилагат сеанси на микрогенераторни касети.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЕ ПРИЛАГА ДОПЪЛНИТЕЛНО:

- индивидуален подбор на фитопрепарати – прилага се предимно при терапия на глистни инвазии, бактериални и вирусни инфекции в комплексно лечение

- установяване на дефицит на микро- и макроелементи, витамини и подбор на препарати, продукти за тяхното набавяне

- установяване на алергени и специфична информационна десенсибилизация

- приготвяне на автонозоди от собствените течности на организма (слюнка, урина, кръв) за активиране на неспецифичните механизми на адаптация

- подбор на хомеопатични препарати по класическия начин (в центъра работят опитни хомеопати) с уточняване на разреждането и индивидуалната доза по метода за тестване на Глазер-Тюрк, установяване на миазмите и стадиите на общопатологичния процес.

- подбор на ароматни масла

- търсене на източниците на алергизация и токсини в бита и на работното място на пациента: тестване на козметични средства, битова химия, хранителни продукти, строителни материали, някои потенциални професионално вредни фактори

- индивидуализирана антистресова схема от информотерапия, ароматерапия, фитопрепарати, други видове терапия.

- психологическа консултация и психотерапия, работа с ценностни принципи и цели

Така комплексният подход изисква определено време (първичната комплексна диагностика продължава около 2 часа), навиците, работата се извършва на всички нива - от относително проста схема за очистване от токсични вещества, до фина настройка на симфонията на работата на органите (информотерапия) и психологично регулиране на жизнените сценарии на пациента.

КАКВО НЕ ВЛИЗА В СХЕМАТА:

Ние не сме свързани с мрежови компании и не сме дистрибутори и активни служители на някаква фирма. Отдаваме предпочитание на руските препарати с добро качество и нормална цена, достъпните хомеопатични препарати.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час