Метод вегетативно резонансен тест

Метод Вегетативно резонансен тест- ВРТ

Вегетативно  резонансен тест  ( ВРT ) е разработен в Германия  от доктор  Х. Шимел (1978 ) . Той се основава на методите на електро-пунктурната  диагностика по  R. Voll (ЕАФ) и Био-електронната функционална диагностика по Schmidt и Pflaum (БДФ).

Но, ако при диагностика по метод на тестване ЕАФ се използват  500-1000 биологично активни точки ( БАТ ), а при диагностиката по (БДФ) - 100-150 биологично активни точки , то при метода Вега Тест  се използва само една биологично активна точка.

Въвеждане на метода ВРТ в клиничната практика от 1978 г. насам се  занимава фирмата VEGA (Германия ), който е създател на първите апарати, наречени      " VEGA - TEST", реализиращи, възможност за измерване на биологично активните точки  по този метод. Повече от 15 - годишни изследвания  на д-р Шимел и неговите последователи са превърнали  този метод изключително ефективен метод за диагностика на първо място за сметка на използването на специални касети     ( ампули ) с препарати за тестване.

В момента, хомеопатията е един от методите, свързани с влиянието на организма чрез процеси на колебания. Предполага се, че при действието на хомеопатичния препарат възниква резонансно  взаимодействие между вълновите процеси  в организма и препарата.

Същият механизъм се използва при Вега Тест.

Вега Тест  метода Ви позволява:

идентифициране на органите в организма с различни увреждания;

определяне на ефикасността и поносимостта на медикаментите преди тяхната употреба;

определяне на индикациите за използване на nosode терапия намира ключовия Nosode ;

определяне на  алергии  и избира ефективно лекарство за тях ;

определя геопатогенни натоварвания ;

идентифициране на киселинно- алкалния баланс ;

определяне на наличието на злокачествени и доброкачествени тумори ;

идентифицира кистозните процеси;

определя  липсата на витамини и минерали ;

определя  биологичната възраст  т.н.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час