Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Биорезонансна диагностика

АПАРАТ ЗА КОМПЛЕКСНА ДИАГНОСТИКА И ЕНДОГЕННА ТЕРАПИЯ „ИНТЕЛМЕД-ДИАГНОСТИК“

Апарата дава възможност за диагностика на всички системи като цяло и поотделно, както и за за всеки орган. Тази система позволява да се направи  диагностика  чрез четири основни метода:

Метод на Р. Фол

Експрес метод

Вегетативно резонансен  тест

Селектор

–  Определяне характера на паталогични изменения  (възпалителни, дегенеративни)

– Изследване на отделните органи, като се използват честотните характеристики, определяне на болестта в началните и етапи, локализация на паталогичните огнища.

– Метод Нозологична диагностика, която позволява да се направи тестване по биорезонансен метод: – паразитарни инвазии – вирусни и и гъбични инфекции – изпитване на липсата на витамини и минерали – тестови хормони – проверка за  наличието на тежки метали – тестване на алергени.

intelmed-diagnostics 04 grey

 Компютърната диагностика  показва функцията на всеки орган и система в настоящия момент  и степента на проблема в даден  орган, способността на организма да се излекува, склонност  и  предразположеност на човек към болести. Апарата за комплексна диагностика и терапия “Интелмед-Диагностик” е несравним и няма аналог.  Проектиран е да се получи информация за състоянието  на здравето на човека и откриване на скрита патология, въз основа на електропунктурна диагностика  по биорезонансен метод.  Използваните в комплекса технологии допълват, а в много случаи превъзхождат по своите възможности  методите  на ултразвуковата, ендоскопската  и радиологичната диагностика на организма. Логичен завършек на процеса на диагностиката е избор на рецепти и методи на точки за действие за всеки пациент, което дава възможност да се възстанови здравето на пациента.  Обследвайки се с  апарата “Интелмед-Диагнгостик” Вие получавате:

1. Диагностика на всички системи на организма като цяло и за отделните органи на човешкото тяло, дава възможност да се определят скрити заболявания чрез три основни метода: + електропунктура метод Р.Фол + амплитудно честотен резонанс Вегатативно-резонансен Тест, + диагностика по нозоди.

2. Провеждане на индивидуален подбор  на медикаменти, фитотерапевтични, хомеопатични препартаи  и най-ценното е, че  има възможност  да се определи   тяхното  въздействие  на организма преди да сте започнали да ги употребявате. Може да определи до каква степен може да Ви помогне едното или другото лекарство.

3. Провеждане на диагностика по спектрите на заболяванията  на органите и техните огнища.

4. Възможност за извършване на тестове: + тест алергени   + nosodes вируси, nosodes паразити  + nosodes кръвни тестове + Nosodes хормонални тестове  + Nosodes онкология плюс  хранителни продукти + тестове + витамини + минерали ,тестове за замърсяване  на организма с радионуклиди и опасни вещества , тестове на  лекарства   и парафармацевтични препарати.

1) За провеждането на компютърната диагностика  се използва апарат за комплексна диагностика и терапия „Интелмед-Диагностик“.  Събиране на информация за работата (функция) на всеки орган се прави по метода на Р.Фол, или по метода на Вегатативно- резонансното тестване, когато  по биоактивни точки намиращи се  по ръцете и краката на пациента, се събира  информация.  По отклонение от нормата, може да се определи  кой орган  работи  зле, какви процеси са нарушени в него: кръвообращението, нервната  регулация, или очистка на органа, тоест  способността  да се самолекува.  Преобладават ли  възпаление или унищожаване на органа,  от кога е възникнал процеса  – това е процес  хронически  или е наскоро – остър.  Тук, на тези въпроси  отговоря  компютърната диагностика.


intelmed-diagnostics 02 grey

 2) Всичките тези изменения   на органите и системите  на човешкия  организъм  като резултат на тестването, можете да видите на монитора.

Основното нещо е, че с течение на времето, след като сте   ползвали  лекарства, хранителни добавки  или  по някакъв начин сте лечили болния орган , можете нагледно да видите промените. Възможност да се  визуализира органа  ни позволява метод на амплитудно-честотния  резонанс – когато се прави измерване на  честотата  на   електромагнитното поле , генерирана  от отделен орган или органи или неговата структура, се прави сравнение  с честотата на здрав орган, който е  заложен, вграден в компютъра.

3) И трето което може да направи компютърната диагностика  – е да се направи допълнителен, спомагателен тест – тестове.   Те са в допълнение към основнато тестване. Те могат да покажат  наличието на паразити, вируси, бактерии, гъбички и патологични микроорганизми в човешкото тяло, отклонение в кръвта, хормони, наличието на алергени, липса на витамини, минерали, макро и микроелементи, наличието на тежки метали.  Разбира се, това не е количествен, а само да се отговори на въпроса “да” или “не”?  Но за съставянето на оздравителна програма  не е необходимо   да се определи количествено.

Апарата за биорезонансна диагностика е съвременна научно-медицинска технология, реализирана в оборудване, което позволява ефективно и безболезнено да се решават клинични задачи с най-голяма сложност в различните отрасли на медицината, като се взема предвид задълбоченият клиничен анализ на причините за патологичните изменения на всички етапи от развитието на заболяването.

Неинвазивното изследване на уникалния по своите възможности апаратно-програмен комплекс позволява да се определи функционалната активност на всички органи и системи в организма, което е особено важно за своевременната и комплексна оценка на причините за патологичните изменения на всички етапи на развитие на заболяването.

Методът позволява да се постигне разбиране на първопричините и механизмите на болестта, да се подбере оптималната и най-ефективната схема за терапия и да се сведе до минимум възможността за лекарска грешка.

Устройството позволява да се даде оценка на общото състояние на организма, да се определят реактивността и адаптивните му възможности, типът вегетативна нервна система, екзогенното, ендогенното и радиационното натоварване, наличието или липсата на глистна инваззия, гъбична, бактериална, вирусна обремененост, увреждане на микробиологичния цикъл в червата, кръвта, лимфата.

Състоянието на централната нервна система, имунната, лимфната, ендокринната системи. Състоянието на гръбначния стълб. Определя автоматично органите-мишени, на които е необходимо да се обърне внимание. Въз основа на интегрален анализ на тридесет показателя методът дава възможност за прогнозиране на риска от възникване на заболявания, като им прави ранна диагностика, за оценяване прогресирането на патологията.

Комплексното изследване е удобно за пациента, защото му спестява време и средства, и е безценно за лекаря, който получава цялата необходима клинична информация още в деня, когато болният се обърне към него за медицинска помощ.

Методиката не само фиксира наличието на заболявания, а позволява да се определят причините и механизмите на болестта на всички етапи от развитието на заболяването, за да бъде оказана максимално ефективна медицинска помощ.

Биорезонансната методика е ефективна и при търсене на причините за възникването на едно или друго нарушение, в частност тя може да установява най-различни видове причинители на инфекциозни и паразитни заболявания с точност до 97%.

Уредът просто няма алтернатива, когато е необходима експресна диагностика и оказване на първа медицинска помощ, например, ако се изисква спешна лекарска намеса, а медицинските услуги са недостъпни по силата на различни причини.

Това е особено актуално за фелдшерско-акушерските пунктове в селищата от селски тип, отдалечени от поликлиниките и болниците, в селищата за временно пребиваване на работници и т.н.

Всъщност това е мобилна поликлиника, която бързо „се премества” там, където възникне проблем, и оказва медицинска помощ.

Възможностите на диагностичното оборудване позволяват да се определи:

 • склонността към възникване на заболявания
 • скритите психични причини за заболяванията
 • началният стадий на всеки патологичен процес
 • заболявания в предклиничен стадий на проявяване, когато симптомите им не са изразени или въобще липсват
 • състоянието на отделните тъкани, органи и системи в организма (ендокринна, имунна, нервна, кръвоносна, пикочно-полова, храносмилателна, дихателни органи, зрение, слух и пр.)
 • наличието в организма на всякакви видове вируси, бактерии, гъбички, паразити, тяхната локализация и степен на активност
 • дисбаланс в организма на витамини, микроелементи, ферменти, хормони и причините за тяхното възникване
 • склонност или наличие в организма на доброкачествени или злокачествени процеси, техните причини и локализация
 • патология на гръбначния стълб и свързаните с него заболявания на вътрешните органи
 • органът, източник на оплаквания, най-поразеният орган, механизмите за формиране на болестта
 • поносимост на хранителни продукти, зъбнопротезни и ортопедични материали, козметични средства и т.н.
 • наличие на вродена или придобита интоксикация
 • наличие и степен на негативно въздействие върху организма на токсини и отрови: тежки метали, пестициди, хербициди, нитрати, битова химия и т.н.
 • да се определи вида на алергията, да се установи нейната причина, а също и да се тестват всякакъв вид алергени
 • степента на ефективност и съвместимост на всички приемани лекарствени препарати, хранителни добавки, витамини
 • ефективност и странични ефекти на препарати, без да бъдат въведени в организма.
 • подбор на ефективен и добре поносим лекарствен препарат;
 • определяне и създаване на комплексен индивидуален препарат въз основа на диагностичните данни.

След диагностичния сеанс всеки пациент получава подробна информация за здравословното си състояние, схема за терапия и препоръки за лечение.

 В РЕЗУЛТАТ НА ТЕСТВАНЕТО ЛЕКАРЯТ МОЖЕ ДА ОПРЕДЕЛИ:

а) необходимостта да се използват анти-паразитни или антимикробни средства в самото  начало на оздравяването, а след това проследяване на ефективността на тяхната работа;

б) има ли  алергия към  някои треви (да не причинява алергии към получаване на билкови лекарства), дали са алергични към животински  косми,  определени храни (тези алергени, които могат да бъдат отстранени);

в) да се определи степента на  замърсяване на  органите, а по-късно и степента на пречистване на организма, да се провери наличието на тежки метали.  По същия тест,  може  да се определи  от кои витамини, минерали  има нужда  този човек.  Защото, например, не е задължително в нарушение на костите и ставите човека да се нуждае само от калций.  Често, проблемите в тази система са липсата на цинк, фосфор, магнезий, силиций, литий, йод, витамин А и D. И ние ще дадем само калций и ще очакваме напразно за резултат.  Между другото, много  важно  за усвояването на калция:  каква е  киселинността на стомашния сок, състоянието на лигавицата, на дванадесетопръстника  и на тънките  черва, където се  усвояват  минералите,  важно е  състоянието на щитовидната жлеза, паращитовидните жлези, половите жлези, които регулират съдържанието на този минерал в кръвта  и включването на калций в костната  тъкан, важно е състоянието на кръвоносните  съдове и притока на кръв в цялото тяло.  Вижте колко условия трябва да бъдат изпълнени само за усвояването на калция. Този пример показва също, че  теста – това е допълнителен метод на изследване, най-важното е да се направи общо  сканиране на организма.

Методът лежащ в основата  на теста, това е  метод на nosodes.  Ако трябва да се каже просто:

в апарата, „Интелмед-Диагностик“, са заложени  nosodes  на различни микроби, хормони, бактерии  и др. Nosodes  това са физически набор от вещества, от  които се състоят същите паразити, бактерии, и т.н., един вид штрих бар код.  Вземайки информация от  пациента,  се определя  дали  не се намира същия спектър (баркод) в  неговия организъм.

Компютърните изследвания, се правят  от обучени  лекари (консултанти по здравословен начин на живот) с медицинско образование.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час