Call Center: 087712569 | Emergency: 112

 

Апаратурата позволява:

- да се извършва електропунктурна диагностика по методите на Р. Фол и вегетативно-резонансен тест (ВРТ);

- да се извършва резонансно-честотна диагностика и терапия срещу вируси, гъбички, едноклетъчни, хелминти;

- да се провежда ендогенна и екзогенна биорезонансна терапия;

- да се провежда индукционна терапия с ритмите на мозъка;

- да се провежда сегментарна биоелектронна функционална диагностика, предназначена за измерване на електричните параметри на сегментите на тялото, взаимосвързани с вътрешните органи и тъкани

- да се изхвърлят от организма натрупаните екзо- и ендотоксини;

- да се определи и намали страничното действие на лекарствените средства;

- да се провежда лечение на алергии чрез приготвяне на "антиалергени";

- да се провежда лечение на наркотична, алкохолна и тютюнева зависимост;

- да се записват електромагнитните трептения на организма на пациента на различни информационни носители;

- да се приготвят хомеопатични препарати, нозоди (стерилизирани, потенцирани инфекциозни агенти и тъкани от поразени органи и системи на организма) и органопрепарати (потенцирани препарати от органи и тъкани на здрави животни), въздействащи избирателно на всеки орган или меридиан;

- да се провежда електропунктурна терапия с възможност за модулация на честотите, формите, амплитудите и полярността на електричните импулси;

- да се включват устройства за провеждане на лазеропунктурна, магнитна, цветова и инфрачервена терапия.

Продължителните изследвания в областта на енергоинформационния пренос и презаписа доведоха до създаването на уникален електронен селектор, съдържащ 22000 електронни копия хомеопатични препарати, нозоди и органопрепарати на водещи фирми производителки: Staufen-Pharma, Wala, Heel, Weleda и др. 
Селекторът позволява на лекаря да тества съдържащите се в него препарати във всякакви потенции и съчетания, а също и да прави презапис на техните лечебни свойства на различни информационни носители.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДИАГНОСТИКАТА ПО МЕТОДА НА Р. ФОЛ И ВРТ

Методите на електропунктурната диагностика се основават върху измерването на електричните параметри на биологично активните точки (БАТ) и биологично активните зони (БАЗ) на кожата, позволяващи да се оцени състоянието на взаимосвързаните с тях органи и системи на организма.

Прилагането на електропунктурните методи за диагностика позволява:

- Да се откриват широк кръг патологии на органите и системите с помощта на синдромния, нозологичния и топичния подход;

- Да се оценява реакцията на човешкия организъм на всеки стадии от медикаментозния или друг метод на терапия;

- Да се подбира адекватна дозировка за всяко лечебно въздействие (например, дозировката на лекарствените и хомеопатичните препарати) както в качествено, така и в количествено отношение;

- Да се формира индивидуална рецепта за рефлекторната (електро-, лазер-, цвето-, магнито- и др.) терапия;

- Да се открива обременеността на пациента с електромагнитни, радиоактивни, геопатогенни и др. физични, химични и инфекциозни фактори;

- Да се определи биологичната възраст на различните органи и системи в организма на пациента;

- Да се подбират и тестват стоматологични материали, козметични средства, ювелирни изделия и т.н.


ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

Ефективността на методите на енергоинформационната терапия по наши и чуждестранни данни е 75-85% при:

- белодробни заболявания,

- заболявания на сърдечно-съдовата система,

- заболявания на стомашно-чревния тракт,

- гинекологични и урологични заболявания,

- кожни и алергични заболявания,

- хронични дегенеративни заболявания,

- ендокринни нарушения, включително и диабет,

- болкови синдроми с различна етиология,

- преди и следоперативно лечение,

- нарушения на имунната система,

- непоносимост към стоматологични материали, ендопротези,

- всички видове ендогенна и екзогенна интоксикация и др.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час