Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Основни предимства на апарата "Интелмед-Био" в нашите кабинети

- Индивидуализиране на терапията за всеки конкретен пациент.

- Лечение под постоянен контрол на електропунктурна диагностика по метода на Р. Фол, вегетативно-резонансен тест (ВРТ) и сегментарна диагностика, което позволява обективно да се проследява динамиката на лечението и да се прави адекватна корекция на провежданата терапия.

- Извършване на бърза, неинвазивна функционална диагностика, показваща вътрешните взаимовръзки между заболяванията на органите и системите в организма.

- Повишаване на ефективността на терапията на тежки и нелекувани заболявания за сметка на въздействие върху основната причина за болестта.

- Комплексност на въздействието на пациента както за сметка на неговите вътрешни резерви (биорезонансна терапия), така и за сметка на използването на външни за организма видове терапия като: електро-, лазер-, магнито-, цветотерапия (мултирезонансна терапия), хомеопатия, нозоди, органопрепарати.

- Повишаване на неспецифичната резистентност на организма към въздействието на патогенните фактори: инфекциозни, физични, химични.

- Лечение на широк спектър заболявания.

- При правилно прилагане липса на отрицателни и странични ефекти.

- Лесно обучение и просто прилагане.

- Компактност на оборудването, позволяваща пациентите да се лекуват както в стационарни, така и в амбулаторни условия.

Медицинската техника, създадена от «ИНТЕЛМЕД-БИО», е разрешена от Министерството на здравеопазването на Украйна за употреба в медицинската практика и е препоръчана за производство, лицензирана и сертифицирана.

ВЪЗМОЖНОСТИ В НАШИТЕ КАБИНЕТИ


Апаратурата позволява:

- да се извършва електропунктурна диагностика по методите на Р. Фол и вегетативно-резонансен тест (ВРТ);

- да се извършва резонансно-честотна диагностика и терапия срещу вируси, гъбички, едноклетъчни, хелминти;

- да се провежда ендогенна и екзогенна биорезонансна терапия;

- да се провежда индукционна терапия с ритмите на мозъка;

- да се провежда сегментарна биоелектронна функционална диагностика, предназначена за измерване на електричните параметри на сегментите на тялото, взаимосвързани с вътрешните органи и тъкани

- да се изхвърлят от организма натрупаните екзо- и ендотоксини;

- да се определи и намали страничното действие на лекарствените средства;

- да се провежда лечение на алергии чрез приготвяне на "антиалергени";

- да се провежда лечение на наркотична, алкохолна и тютюнева зависимост;

- да се записват електромагнитните трептения на организма на пациента на различни информационни носители;

- да се приготвят хомеопатични препарати, нозоди (стерилизирани, потенцирани инфекциозни агенти и тъкани от поразени органи и системи на организма) и органопрепарати (потенцирани препарати от органи и тъкани на здрави животни), въздействащи избирателно на всеки орган или меридиан;

- да се провежда електропунктурна терапия с възможност за модулация на честотите, формите, амплитудите и полярността на електричните импулси;

- да се включват устройства за провеждане на лазеропунктурна, магнитна, цветова и инфрачервена терапия.

Продължителните изследвания в областта на енергоинформационния пренос и презаписа доведоха до създаването на уникален електронен селектор, съдържащ 22000 електронни копия хомеопатични препарати, нозоди и органопрепарати на водещи фирми производителки: Staufen-Pharma, Wala, Heel, Weleda и др. 
Селекторът позволява на лекаря да тества съдържащите се в него препарати във всякакви потенции и съчетания, а също и да прави презапис на техните лечебни свойства на различни

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час