Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Медицина на настоящето

 

Центърът за интелектуални медицински системи “ИНТЕЛМЕД-БИО” е колектив, състоящ се от компания "Кабомед" България, "Натурал-Люкс" Украйна, и сътрудници от Украински специалисти и лекари с различни специалности.

Център "ИНТЕЛМЕД-БИО" има повече от 15-годишен опит в разработването на уреди, апаратно-програмни комплекси и лечебни методики в областта на енергоинформационната медицина, обединяваща възможностите на съвременната компютърна техника и най-новите научни изследвания от края на XX век.

Ние се занимаваме с енергоинформационна медицина.

Енергоинформационната медицина е основана на представите за цялостността на човешкия организъм, т.е. необходимостта да се отчитат взаимовръзките между неговите органи и системи. При това основа за функционирането на организма са процесите на енергоинформационен обмен. Организмът се разглежда като сложна самоорганизираща се система, притежаваща всичко необходимо за запазване на своята хомеостаза. Същността на енергоинформационната медицина се състои в активиране на естествените механизми, насочени към възстановяване и поддържане на здравословното състояние.

Трябва да отбележим, че енергоинформационната терапия прекрасно се съчетава с терапевтичните методи на класическата медицина, заедно с методиката на "ИНТЕЛМЕД-БИО" те позволяват да се контролира непосредствено в процеса на терапията различни варианти на физиотерапевтично или лекарствено лечение, т.е. да се определи дозировката, кратността и поносимостта на всяко въздействие. Съществена помощ при обичайното медикаментозно лечение може да бъде оказана чрез методиките на "ИНТЕЛМЕД-БИО", позволяващи да се намалят значително страничните ефекти от приемането на едни или други медикаменти, а също и да се оптимизира техния подбор и дозировка. 
Несъмнена е важността на енергоинформационната терапия за повишаването на адаптационните способности на организма и приспособяването му към неблагоприятните условия на околната среда. В частност биорезонансната терапия позволява да се изготвят специфични препарати, засилващи изхвърлянето от организма на токсични вещества, характерни за дадена местност или дадено производство.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час