Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Хименолипидози- хелминтози  от групата на цистодозите. Заболяването се предизивиква от тения- джудже(микроскопична тения), която паразитира в тънките черва на  човека. Източник на инвазията в болшинството от случаите са узрели яйца на хелминта, които се отделят заедно с изпражненията на болен човек. Предаването на хелминти може да стане чрез замърсени с тези микроби предмети за ежедневна употреба, играчки, а също и храна. Тези патогени могат да бъдат предавани и чрез мухи.

Заразяването с хименолипидози става чрез поглъщане на яйцата на хелминта. От тези яйца в червата се излюпват личинки, които проникват през слузестата обвивка на червата и там се развиват в цистицеркоиди. След 6-8 дни цистицеркоидите  излизат в чревната кухина и израстват като полово зрели хелминти. При неспазване на личната хигиена е възможно повторно самозаразяване.

Хименолипидозата се проявява в началото с болки в стомаха, гадене и позиви за повръщане, загуба на апетит,болки в главата, виене на свят, понякога залитане; в редица случаи с припадъци, наподобяващи епилептичните, умерена еозинофилия, понякога анемия; понякога протича без симптоми.

По принцип хименолипидозата продължава от 1 до 3 месеца, но при някои болни, обикновено при малки деца се наблюдава упорито и продължително боледуване. Диагноза може да бъде поставена при намиране наличието на яйца на тенията – джудже, а също и благодарение на диагностичния комплекс ‘’Интелмед- Диагностик’’, основан на метода на биорезонанса, чрез който се фиксират колебанията, характерни не само за възрасните тении, но и за яйцата на хелминта

Обикновено лечението на хименолипидозата, преизивикана от тенията- джудже, се провежда дълго време, в амбулаторни условия. С помощта на апаратурата БРТ ‘’Интелмед- Терапи’’ може съществено да се съкрати срокът за лечение до 2-14 дни и в домашни условия.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час