Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Фасциолеза- инвазивно заболяване при човека и животните, поразяващо жлъчните пътища и черния дроб. Предизвиква се от два вида трематодоти от рода на FasciolaL., FasciolahepaticaL. и Fasciolagigantica.

Основен източник на заразяване са тревоядните животни, болни от фасциолеза.  При човека инвазията става при употреба на нечиста вода или хранене с растения, срещащи се във водоеми и влажни места. Фасциолезата е разпространена във Франция, в Куба и б други страни с горещ климат.

Заболяването започва с появата на слабост, немощ, болки в главата, загуба на апетит, сърбеж по кожата. Телесната температура се повишава. В по- тежките случаи тя може да се повиши до 39-40 градуса. Може да се появи копривна треска- уртикария, да започнат болки в епигастралната област, в дясното подребрие, гадене и повръщане. Черният дроб увеличава размерите си, а впоследствие се развива и жълтеница.

При продължително боледуване се появява диария, макроцитарна анемия, хепатит и силно изразено изтощение. Което може да стане причина за нежелателен летален изход. Болестта може да протече в лека, стеднотежка и тежка форма. Раннине и по- късни клинични прояви на болестта, а също и степента на нейната тежест зависят от интензивността  на инвазия на хелминтите в системата на жлъчните пътища, от вторични инфекции, нарушения в храненето, витаминизация и влияние на други фактори.

На ранен етап от болестта е възможна диагностика с помощта на лабораторни изследвания, но това се отдава много трудно, защото не могат да бъдат открити яйцата на хелминта по това време. Те получават полова зрелост в организма на болния едва след 3-4 месеца.

Алтернатива се явява изследването с помощта на метода на резонанса, на основата на който е разработен диагностичния комплекс’’Интелмед- Диагностик’’Апаратурата позволява бързо и точно да се определи наличието не само на възрастни(зрели) патогени, но и на техните яйца. А  чрез апаратурата за биорезонансна терапия ‘’Интелмед- Терапи’’ можа да се достигне до ефективен резултат и да се подобри здравословното състояние на пациента за 2-14 дни.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час