Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Бронхиална астма- заболяване на дихателните пътища, което носи хроничен възпалителен характер.

Хроничното възпаление води до повтарящи се свистящи хрипове, задъхване , чувство на тежест в гърдите и кашлица, особено през нощта и рано сутрин. Характерно за заболяването е, че тези симптоми могат да изчезнат спонтанно или под въздействие на лечението.

Съществуват редица рискови фактори, които позволяват възникването и развитието на бронхиална астма в определени лица – наследственост, професионални фактори, екологически фактори.

За поставяне на диагноза се имат предвид оплакванията на пациента, , резултати от физическо изследване, изследване на функциите на външното дишане, изследване на мокротата или бронхиалния секрет и анализ на кръвта.

Диагностиката на организма по метода на биорезонанса ‘’Интелмед – Диагностик’’ позволява максимално точно да се определи причината за възникване на заболяването и така да се увеличи продуктивността при лечение на заболяването.

За лечение на бронхиалната астма се използват препарати за базисна терапия, въздействащи върху механизма на заболяване, посредством които пациентите контролират астмата; симптоматични препарати, влияещи само на гладката мускулатура на бронхите и париращи пристъпите и биорезонансната терапия, която предотвратява действието на алергените и способства за детоксикацията на организма.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час