Множествена склероза- това е хронично заболяване на централната нервна система с непредсказуемо, често прогресиращо протичане. При множествената склероза е засегнат главният мозък, зрителните нерви, гръбначният мозък, което води до нарушение на съответните функции на организма.

Болестта се характеризира с образуването на хаотично разположени огнища на демиелинизация- загуба на миелин- бяло мастно вещество, покриващо аксоните ( нервни влакна).

Множествената склероза обикновено започва през младите години, но може да се прояви във всеки период от 15 до 60 години. По- често боледуват жените, в сравнение с мъжете.

Причините за възникване на множествената склероза са неизвестни. Има предположения, че болестта може да е свързана с вирусна инфекция, прекарана в ранно детство или с автоимунните процеси в централната нервна система.

Почти 40% от болните от множествена склероза имат двигателни нарушения: мускулна слабост, нарушена координация, нарушена чувствителност, скованост и изтръпване в ръцете и краката, зрителни дисфункции- например –неясно виждане или двойни образи. Губи се контрол над отделянето на урина, настъпва бърза умора и след леки натоварвания, , нарушават се половите функции. При някои болни в резултат на многогодишното заболяване се забелязва понижаване на интелектуалното ниво. Средната продължителност на живота от началото на болестта е около 35 години. Смъртта обикновено настъпва в резултат на инфекции в отделителната система или от инфектирани рани при залежаване.

До днес няма нито един метод на лечение или профилактика, чиято ефективност да бъде доказана. Но някои симптоми, като например изпускане на урина, рани от залежаване, емоционални разстройства, може да бъдат смекчени  с помощта на биорезонансната терапия, на която е основано действието на прибора ‘’Интелмед- Терапи’’. Чрез метода на биорезонанса може значително да се подобри качеството и продължителността на живота на болните от множествена склероза.

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час