Call Center: 087712569 | Emergency: 112

Получени ефекти при озонотерапията при системна употреба

-Високият окислителен потенциал на озона осигурява бактерициден, фунгициден, вирициден ефект по отношение на грамположителните и грамотрицателните бактерии, вируси, патогенни и обикновени гъбички. 
-Активиране на кислородозависимите процеси, което оказва антихипоксично действие.
- Благодарение на озонидите, образуващи се в резултат на озонолизата на ненаситените мастни иселини, се модифицират клетъчните мембрани, което осигурява засилване на обменните процеси.
- Способността на озона да активизира фагоцитозата за сметка на образуването на пероксиди и да стимулира изработването на цитокини от лимфоцитите и моноцитите, осигурява имуностимулиращо действие.
- Намаление на вискозитета на кръвта, модификация на мембраните на формените елементи на кръвта и ултраструктурната организация на съдовете водят до подобряване на микрохемоциркулацията и газообмена на тъканно ниво.

-Озониран физиологичен разтвор - ОФР- Венозно инжектиране на озониран NaCl 0,9%200,0 мл, с концентрация   на озона в ОКС 0,4- 12,0 мг/л ежедневно или през ден,   10 процедури.

-При бременни- концентрация на озона в ОКС 0,4- 1,2мг/л, обем на вливане- 100мл, процедури, 5-7 процедури, през ден.

- При декомпенсирани болни, концентрация на озона в ОКС 0,6-5,0мг/л, обем на вливане от 50 мл, процедури 5-10, през ден.

- при онкологично болни концентрация на озона в ОКС 0,6-2,0мг/л, обем на вливане- 100 мл, процедури 5-10, през ден.

Във флакон с физиологичен разтвор - ФР през тръбичка се вкарват две игли: дълга, с продухване на ОКС и къса, ‘’въздушна’’ , иглите обезателно се почистват със сонда. Към дългата игла се включва ПВХ от апарата, за приток на ОКС, а към късата- деструктор. В апарата се поставя озон с необходимата концентрация в мг/л , скорост на приток 0,5 л/мин и време за продухване, 10-15 мин, след което се включва апаратът. След завършване на продухването апаратът автоматично се изключва. Иглите се изкарват от флакона.

Към флакона се присъединява система ПР, а вместо иглите’’въздушки” се поставя игла на специалното устройство. То предварително се пълни с ОКС с концентрация на озона10,0мг/л. По време на цялата процедура от утройството във флакон с ОРФ през иглата автоматично постъпва ОКС, за сметка на изпразването на флакона. Постъпващата ОКС допълнително разпенва останалия във флакона ОФР, пречейки на разпада на озона и запазвайки посочената концентрация на ОФР по време на цялата процедура.

ОФР се вкарва венозно , капково, със скорост 80-100 кап/мин. След процедурата се поставя притискаща превръзка за 40-60 минути.

ГАХОТ-голямата автохемоозонотерапия-‘’перлата’’ на озонотерапията.

-При инфекциозни заболявания- концентрация на озона в ОКС 10,0-40,0 мг/л, процедури 7-10, два пъти в седмицата.

- За имунокорекции- концентрация на озона в ОКС 10,0-25,0 мг/л, процедури 7, два пъти в седмицата

- Преди курсът ГАХОТ се препоръчва провеждане на 2-3 процедури с инжектиране на Озониран физиологиче разтвор - ОФР.

От флакона ФР 200 мл се отделят 80 мл със спринцовката. Останалите 120 мл се разпенват с необходимата концентрация на озон.

След това чрез струя със спринцовката се вкарват във флакона 5000 ЕД(1мл) хепарин, съдържанието на флакона се разбърква и в тази спринцовка се издърпват 2мл ФР с хепарин.

Към флакона с ОФР и хепарин се прикача система ВК, чрез която се взема 100 мл кръв от пациента. 

Иглата, намираща се във вената, се откача от системата ВК и се прикача спринцовка със разреден хепарин. Иглата се промива и спринцовката (хепариновата капачка) се оставя закачена към иглата. От флакона се отделя системата ВК, тръбичката се закрива със стерилен памучен тампон и съдържанието на флакона плавно се размесва в продължение на десет минути.

След това към флакона се прикача система ПК о се съединява с иглата, намираща се във вената на пациента.

Вливането се извършва със скорост 40-60 капки /мин. След процедурата се поставя притискаща превръзка за 60-120 минути.

МАХОТ- малка автохемоозонотерапия- концентрация на озона в ОКС 10,0-30,0 мг/л, процедури 7-10 през ден..

МАХОТ се препоръчва да се комбинира с ректални инсуфлации за получаване на по- изразен клиничен ефект.

В ПК-8 се слагат 2л ОКС с определената концентрация. В спринсовка 20 мл, промита с разреден хепарин се изтеглят 10 мл кръв от пациента.

Плавно се размесват в спринцовката кръвта и ОКС в продължение на 10 минути, след което се изтласкват Остатъците от неразтворена ОКС, а озонираната кръв се вкарва мускулно.

Аериране на ОКС в камерата с поточно аериране.

Ежедневно или през ден, бактерицидна концентрация- 20,0-40,0 мг/л, репаративна- 6,0-10,0 мг/л. Процедурите се провеждат до получаване на необходимия резултат.

Преди процедурата се провежда обработка на поразените участъци с физ. р-р. Пластмасовата камера за поточно аериране от различен тип( ръка, крак, ходило, китка, капачка) се поставя на крайника и херметично се защипва с платнен озоноустойчив турникет.

След това връзката на озонатора ПВХ се съединява с тръба с входната по-долна връзка на камерата, а горната входна връзка – с деструктора. След включване на озонатора започва пълнене на камерата с ОКС с определената концентрация със скорост на потока 1л/мин в продължение на 2-10 мин( в зависимост от размера на камерата) до визуалното й запълване.

След напълването на камерата озонаторът се изключва, скобата се смъква, на апарата се поставя скорост на потока 0, 25 л/мин и се извършва поточно аериране със същата концентрация в продължение на 20 минути.

Ректални инсуфлации- концентрация на О3 10,0-2,0мг/л, обем на ОКС 150- 1000 мл, процедури 7 през ден, ректални инстилации- ОДВ с обем 1л , с концентрация на озона 20,0 мг/л, микроклизми с масло ‘’Озонид’’ 40,0 мл през ден. Преди ректално вкарване обезателно се правят очистителни клизми.

5% или 10% 

ОДВ за перорален прием- 2,5- 5,0 мг/л три пъти на ден с обем 150- 200 мл

Санация на рани, превръзки и др.- ОФР 2,0- 20,0 мг/л

Масло’’ Озонид’’, вътрешно 2,5 -5,0 мг/л, външно 5,0- 40,0 мг/л, за лечение на гъбички 70,0- 80,0мг/л.

При заболявания на стомашно чревния тракт, по една чаена или супена лъжица 2-3 пъти на ден, 30 мин преди хранене.

При УНГ патологии: интраназално по 2-3 капки във всяка ноздра 3 пъти на ден; мазане на сливиците 2 пъти на ден, 30 мин след хранене, след това 2 часа не трябва да се приема храна.20% или 40%

-          Гинекология- вагинални тампони

-          Урология- инстилация в уретра

-          Хирургия- апликации на раната

-          Стоматология-апликации на венците

-          Дерматология- апликация на кожата

-          Проктология- микроклизми с озонирано масло

-          Козметика- масаж или криомасаж с масло 80%

- Микоза (гъбички) на ноктите и кожата- обработва се 2 пъти на ден, продължително.

ОКС за вкарване в биологично активни точки( БАТ), обем за една инжекция 0,5-3,0 мл, концентрация 3,0- 16,0 мг/л, през ден или по схема. Инжектиране – паравертебрално, шийно- вратна, гръбна, кръстна област, малки и големи стави, обем на една инжекция-0,5- 3,0 мл, концентрация- 4,0- 8,0 мг/л, през ден.

ОКС за вътрешно кожни ( лице, шия, стрии, корем) и подкожни( торс, двойна брадичка), инжекции- обем 0,5- 20 мл за едно инжектиране, концентрация на озона в ОКС 6,0- 12,0 мг/л( регенерация на тъкани, стимулиране на неоколагеногенезата), 16,0- 20,0 мг/л (липолиза, акне, демодекоза), 1 път на 3-5 дни.

ОКС за вътрешно капилярно инжектиране( телеангиоектазия), обем до 20,0 мл, концентрация 70,0- 80,0 мг/л.


Вагинални инстилации ОФР с концентрация 10,0- 40,0 мг/л, ежедневно или през ден,     7-10 процедури;

Вагинални инсуфлации на ОКС с концентрация 2,0- 10,0 мг/л ежедневно или през ден,     7-10 процедури; тампони с масло” Озонид” , ежедневно, концентрация 10,0-40,0 мг/л.

Инстилации в уретрата, масло „ Озонид” с концентрация 10,0- 40,0 мг/л, обем 5 мл , през ден, 5-10 процедури.
Озонът при подкожно инжектиране може да подобри микроциркулацията в кожата и подкожно- мастните клетки; способства за превръщането на устойчивите мазнини в по- малко устойчиви, което улеснява изгарянето им; активизира кислородозависимите реакции и освобождава кислород в околните тъкани. Озонът също така помага за омекването на съединителните образувания, активизира антиоксидантната система за защита на организма, нормализира съотношението на липидите в различните фракции. По този начин токсичността на липопротеидите намалява, снижава се способността им да образуват съединителнотъканни образувания при целулита.

Озонотерапията възстановява липидния обмен, ускорява метаболизма и изгарянето на мазнините, ефективно отстранява мастните отлагания в проблемните участъци- задни части, корем, брадичка. Активният кислород окислява и неутрализира мазнините, като отключва механизмът на естествена преработка на мастните отлагания. Отслабването е съпроводено с подобряване на мускулния тонус, кожата се стяга, не се образуват неестетични белези и увисвания. Това са големите преимущества на озонотерапията пред другите методи за отслабване. 

Антицелулитният ефект е осигурен от уникалните свойства на озона. Когато ОКС проникне в тъканите, кислородът започва активно да взаимодейства с мастните клетки. Той разрушава целулитните ‘’възли’’- основните ‘’виновници’’ за грозната ‘’портокалова’’ кожа. Пациентките отбелязват намаляване на обема, разнасяне на целулитните натрупвания, изглаждане на кожата и повишение на кожния тургор.

При лифтинговите програми , в резултат на обработката с озон се подобрява капилярното кръвообращение, ускоряват се процесите на деление на клетките, извършва се обновяване на клетъчния състав на кожата, подобрява се метаболизма на тъканите, стимулира се неоколагеногенезата, бръчките се изглаждат, подобрява се външният вид на кожата и нейната еластичност.

Изучената и клинически потвърдена висока ефективност от използването на озонотерапията позволява тя широко да се използва във всички области на медицината.

Критерии за ефективното използване на посочените по-горе методи са: подобряване на състоянието на болните, положителна динамика на данните от клинико- лабораторните и инструментални изследвания, съкращаване на продължителността на престоя на пациентите в стационара, намаляване броя на усложненията, намаляване на случаите с получени усложнения, намаляване на случаите с обостряне на основното заболяване, снижаване на себестойността на лечението.

 

Партньори

logo3
logo2
 

Контакти

София

 +359877 125669

 

 Call Center: +359877  125669

 

   Запишете си час